Kompetanse

Oslo rør & sanitær as er godkjent mesterbedrift og godkjent bedrift i bygge bransjens våtroms norm samt godkjent for ansvarsrett.

Ansvarsrett er en forpliktelse et foretak påtar seg overfor det offentlige om at tiltaket skal oppfylle krav etter plan- og bygningsloven og underliggende regelverk.


Les mer

Rørleggeren tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg (VVS). Arbeidsoppgavene spenner fra små justeringer til installering av avanserte røranlegg med automatisk styring, luft-, brannslukkings- og kjøleanlegg. Arbeidsstedet kan være private boliger, offentlige bygninger, fly, skip m.m.


Les mer

BVN er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid. Det vil si lage solide, funksjonelle og varige våtrom, som blir overlevert med en god brukerveiledning.


Les mer